Tuesday, Mar 03rd

Bài Giảng

Đừng quên mảng tốt nơi mỗi người

Đừng quên mảng tốt nơi mỗi người

(Suy niệm Tin Mừng Mác-cô 9, 2-10 trích đọc vào Chúa Nhật II mùa chay)

Khi Chúa Giê-su tỏ cho các môn đệ biết Ngài phải lên Giê-ru-sa-lem để chịu khổ hình và ...

Của Ăn Linh Hồn

Hãy Tin Và Sẽ Được

Hãy Tin Và Sẽ Được

"Vì thế, Thầy nói với anh chị em: Tất cả những gì anh chị em cầu xin, anh chị em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý." (Mc 11,24)

Có rất nhiều điều, nh...

Chuyện Có Thật

Vẫn Còn Đẹp Lắm

Vẫn Còn Đẹp Lắm

Két, két, két, tiếng cửa sắt kéo sập lại sau lưng!  Rồi tiếng ổ khoá bấm vào cái “tách!” Tôi giật mình, cảm giác như mình lại phải vào… tù!  Đã hơn ha...