Friday, Aug 01st

Bài Giảng

Nước Trời

Nước Trời

Bao nhiêu lần người ta hỏi về Nước Trời là bấy nhiêu lần Đức Kitô trả lời một cách khác nhau.

  • Nước Trời giống như người kia gieo lúa tốt trong ruộng mình, song l...

Của Ăn Linh Hồn

God is a Supernatural God

God is a Supernatural God

"Is anything too hard for the LORD? . . ." (Genesis 18:14)

One day, we were in the backyard on a beautiful, sunny day. We were just enjoying the blue sky when all...

Tình Yêu & Gia Đình

Tiết Độ.....Cái Miệng

Tiết Độ.....Cái Miệng

Vừa bước vào tuần đầu tháng 5/2014 tôi được một chị bạn đọc gọi. Lại là lần đầu tiên chị gọi mà cách chị nói tôi nghe cởi mở chân thành sao ấy:

- Mình canh ngày ...

Chuyện Có Thật

Vẫn Còn Đẹp Lắm

Vẫn Còn Đẹp Lắm

Két, két, két, tiếng cửa sắt kéo sập lại sau lưng!  Rồi tiếng ổ khoá bấm vào cái “tách!” Tôi giật mình, cảm giác như mình lại phải vào… tù!  Đã hơn ha...

Từ Thiện

Tôi Đi Overnight

Tôi Đi Overnight

Bạn thân mến, tôi lại sắp đi Việt Nam và Campuchia vào tháng 1 năm 2014 để đẫn MissionTrip! Hôm nay lục lại được một bài viết đã lâu – xin cùng chia sẻ – Tuy lo...