Sunday, Mar 29th

Bài Giảng

Đừng quên mảng tốt nơi mỗi người

Đừng quên mảng tốt nơi mỗi người

(Suy niệm Tin Mừng Mác-cô 9, 2-10 trích đọc vào Chúa Nhật II mùa chay)

Khi Chúa Giê-su tỏ cho các môn đệ biết Ngài phải lên Giê-ru-sa-lem để chịu khổ hình và ...

Của Ăn Linh Hồn

Cầu Nguyện phải là Thói Quen

Cầu Nguyện phải là Thói Quen

"Lạy Chúa, con đã kêu lên Ngài, năn nỉ với Ngài là Chúa của con." (Tv 30,8)

Bạn thân mến,

Thiên Chúa hứa ban những điều bạn chạy đến kêu van Ngài. Ngài có một dan...

Tình Yêu & Gia Đình

Dâng Cha Thánh... Xâu Chìa Khóa

Dâng Cha Thánh... Xâu Chìa Khóa

Ngày thứ Tư hằng tuần được thói quen đạo đức Giáo Hội dành cho việc kính nhớ Thánh Cả Giuse. Trong ngày nầy dù tôi có tham dự Thánh Lễ được hay không cũng vẫn l...

Chuyện Có Thật

Vẫn Còn Đẹp Lắm

Vẫn Còn Đẹp Lắm

Két, két, két, tiếng cửa sắt kéo sập lại sau lưng!  Rồi tiếng ổ khoá bấm vào cái “tách!” Tôi giật mình, cảm giác như mình lại phải vào… tù!  Đã hơn ha...